Professors & Postdoctors

Yi Xiao
Yi Xiao

Principle Investigator

Email: yxiao@hust.edu.cn

Changjun Chen
Changjun Chen

Associate Professor

Email: cjchen@hust.edu.cn

Yanzhao Huang
Yanzhao Huang

Associate Professor

Email: yzhuang@hust.edu.cn


Postdoctor & Students

Jun Wang
Jun Wang

Post Doctor

Email: junwang@hust.edu.cn

Qiangqiang Duan
Qiangqiang Duan

PhD student

Peng Tao
Peng Tao

PhD student

Xiaoling He
Xiaoling He

PhD student

Yi Zhang
Yi Zhang

PhD student

Kangkun Mao
Kangkun Mao

PhD student

Xiujuan Ou
Xiujuan Ou

PhD student

Chao Xu
Chao Xu

MS student

Mengchun Qiao
Mengchun Qiao

MS student


Former Members

Lin Li
Lin Li

PhD

Dachuan Guo
Dachuan Guo

PhD

Zhou Gong
Zhou Gong

PhD

Yunjie Zhao
Yunjie Zhao

PhD

Ercheng Wang
Ercheng Wang

PhD

Haotian Li
Haotian Li

PhD

Jian Wang
Jian Wang

PhD

Miaomaio Song
Miaomiao Song

MS

Dan Du
Dan Du

MS

Jiao Liu
Jiao Liu

MS

Lin Yang
Lin Yang

MS

Yanjie Wang
Yanjie Wang

MS

Jianfen Man
Jianfen Man

MS

Pengyu Liu
Pengyu Liu

MS

Zhiping Tu
Zhiping Tu

MS

Xiufeng Yang
Xiufeng Yang

MS

Chunyan Zhu
Chunyan Zhu

MS